Kratka predstavitev « Okolju Prijaznih » izrazov

ECO DESIGN:

Proces raziskave od začetka ustvarjanja nekega proizvoda s ciljem, da se zmanjša vpliv na okolje. Vključene so vse komponente (materiali, življenska doba, transport, proizvodnja...) ki lahko odločilno vplivajo na design proizvoda ali celo na proizvodni proces.

ECOMARK:

Japonska eko etiketa za pisalni pribor, (Evropska eko etiketa je “Eco-Label Environment”). kreirana leta 1995 in je med najstarejšimi eko-certifikati za našo kategorijo proizvodov. Je vodilna v kategoriji pisal, še posebej, kar se tiče uporabe recikliranih materialov. Vsi proizvodi BEGREEN so izdelani s strogim upoštevanjem ECOMARK kriterijev.

ISO 14001:

Standard, ki se nanaša na ekološki management podjetij. Le-ta vključuje merjenje vplivov podjetja na okolje, vzpostavljanje ciljev za napredovanje in merjenje njihove uspešnosti. Certifikat se obnavlja vsaki dve leti in neprestano predpisuje izboljšave glede vplivov podjetja na okolje. Ta standard se ne nanaša na proizvode, temveč na proizvodni proces.

MÖBIUS CURVE (OR MÖBIUS LOOP / MÖBIUS STRIP):

Že od leta 1970 se ta simbol koristi z namenom informiranja ljudi ali je produkt možno reciklirati (ena krivulja) ali le-ta vsebuje reciklirane materiale (krivulja + odstotek recikliranega materiala). Ker se uporablja po vsem svetu, vsakemur nudi točno in enostavno razumevanje informacije o ekološki naravi produkta.

PRIMERNO ZA RECIKILAŽO:

V kolikor je produkt narejen iz materialov, ki se v procesu reciklaže lahko predelajo, se smatra, da se ga lahko reciklira. Danes v Evropi ne obstajajo svinčniki primerni za predelavo. Po sortianju hišnih odpadkov, so v smislu plastičnih materialov pimerne za reciklažo samo steklenice (steklenice vode, mleka, sokov, detergentov…). Da bi ugotovili, če je proizvod primeren za recikliranje, enostavno poglejte, če je na embalaži prisoten Möbius Curve (brez odstotka)

RECIKLIRANO:

Reciklirani materiali so materiali, ki nastanejo iz drugih proizvodov in so bili predelani, da bi se lahko uporabili v novem produktu. Z uporabo recikliranih materialov se izognemo uporabi surovin, pridobljenih z uporabo fosilnih goriv. V našem primeru se reciklira plastika. Ker se plastika proizvaja v 99% iz nafte, z uporabo reciklirane plastike zmanjšamo porabo te energije, saj vemo, da se svetovne zaloge bližajo koncu. Da bi ugotovili odstotek recikliranega materiala v proizvodu, enostavno pogledamo v Möbius Curve in odstotek poleg. Izračun odstotka recikliranih materialov v naših proizvodih izključuje polnila, črnila, radirke in mince (pri tehničnih svinčnikih).