s PILOTOM,
vsak ima moč pisati svoj svet…

z izražanjem svoje kreativnosti in individualnosti.

Uporaba v prostem času:
“za vsako uporabo svoje pisalo”

Kaligrafija

črkopis

Risanje

Reševanje križank

Barvanje

Izrezki

Dekorativno slikanje

Prednosti rokopisa v ustvarjalnem prostem času

  • Rokopis širi našo zavest.
  • Rokopis zdravi stres in tesnobo.
  • Ročno pisanje sprošča čustva in izboljšuje počutje.
  • Rokopis zagotavlja svobodo.
  • Rokopis in umetnost ozaveščata.
Drugi razponi

Ponudba, prilagojena vsem potrebam