S PILOT-OM,
ima vsak moč napisoli
svoj svet…

z izboljšanjem
samih sebe s samozavestjo….

Pisal Pilot:
“za vsako uporabo svoje pisalo”

74%

otrok si v razredu vsaj nekajkrat na teden dela zapiske

37%

otrok ima pisne teste vsaj nekajkrat na teden

6 hours

Povprečen čas opravljanja domačih nalog na teden

55%

otrok riše vsaj nekajkrat na teden

70%

otrok vsaj nekajkrat na teden izpolni svoj dnevnik

FriXion

S FriXion pisali: Piši, briši, ponovi!

Koristi rokopisa v šoli

  • Rokopis izboljša učenje in šolski uspeh.
  • Rokopis olajša pridobivanje bralnih veščin.
  • Rokopis pomaga razvijati analitične sposobnosti.
  • Rokopis pomaga pri pomnjenju.
  • Rokopis nam pomaga razmišljati izven okvirov.
Drugi razponi

Ponudba, prilagojena vsem potrebam