S PILOT-OM,
ima vsak moč napisati svoj svet…

z razmišljanjem bolj svobodno in sprožanjem novih idej.

Pri delu:
“za vsako uporabo svoje pisalo”

Zapisovanje zapisnikov sestankov

Opravila + koledar

Skiciranje

Viharjenje idej

Označevanje dokumentov

Označevanje

Prednosti rokopisa pri delu

  • Rokopis razvija pozornost.
  • Prostoročne dejavnosti razvijajo sposobnost razumevanja različnih področij znanja.
  • Rokopis zmanjša digitalne motnje.
  • Rokopis spodbuja nove načine dela.
  • Rokopis pove, kdo ste.
Drugi razponi

Ponudba, prilagojena vsem potrebam